Chứng chỉ

TripAdvisor® là trang web du lịch lớn nhất thế giới, cho phép khách du lịch khám phá tiềm năng đầy đủ của mỗi chuyến đi. TripAdvisor cung cấp lời khuyên từ hàng triệu khách du lịch cùng hàng loạt lựa chọn du lịch. Các trang web mang thương hiệu TripAdvisor tạo nên cộng đồng du lịch lớn nhất thế giới, tiếp cận 340 triệu khách truy cập đơn nhất hàng tháng cùng 350 triệu đánh giá và ý kiến về 6,5 triệu khách sạn, nhà hàng và điểm du lịch.

Khách sạn Stay (trước đây là Northern Đà Nẵng) đã vinh dự nhận được Chứng chỉ dịch vụ xuất sắc năm 2016 từ Tripadvisor nhờ vào những phản hồi tích cực về dịch vụ và cơ sở vật chất trong suốt thời gian qua.