Liên hệ

Địa chỉ: 119 Đường Ba Tháng Hai, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84-0236) 3861 861 - 3861 868
Fax: (84-0236) 3861 869.
Email: reservation@stayhotel.com.vn
Website: www.stayhotel.com.vn