SỰ KIỆN

10NovChào mừng Phi hành đoàn Delta Air lines đến Stay Hotel